Wednesday, November 8, 2006

Health Advisory, 26Oct2006

hEaLtH adVis0rY:
aNg kapE aY pMpNeRbY0s,
sMnTLnG aNg gaTaS aY
pMpaLaKaS. kYa hUwaG
uMin0m nG KaPeNg mY
gaTas dHL it0'y pmPaLaKaS
nG nErbYoS... Concernd lng
po!

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home