Thursday, November 9, 2006

Interview, 07nov2006

INTERVIEWER to APPLICANT:
Miss, bakit MWF ang sagot
mo sa bio data mo sa SEX?

APPLICANT: Sir, sa totoo
lang, pwede po ako araw
araw, nahihiya lang ako
magsabi!

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

<< Home